18-plus-icon

Privacy Policy

Home » Privacy Policy

Op deze pagina kun je de privacyverklaring van Gameshows.nl doornemen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie en persoonsgegevens die je aan ons verstrekt door onze website te bezoeken, ons contacteert via email of lid wordt van de Gameshows VIP nieuwsbrief. 

In deze privacyverklaring leggen wij jou haarfijn en tot in de kleinste details uit welke gegevens wij van jou verwerken, opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van deze gegevensverwerking- en opslag is.

Ook geven we je via deze privacyverklaring duidelijk aan wat je rechten precies zijn en hoe je deze rechten kunt gebruiken wanneer het aankomt op de door ons verzamelde persoonsgegevens.

Welke rol vervult Gameshows.nl?

Gameshows.nl vervult een informatieve rol op het gebied van informatie met betrekking tot de spelcategorie ‘’game shows’’ bij legale Nederlandse online casinos. Dit wilt zeggen dat wij de bezoeker informatie verschaffen omtrent deze kansspelen, c.q. hoe deze werken, wat te verwachten en bij welke legale Nederlandse casino’s met geldige gokvergunning verschaft door de Nederlandse Kansspelautoriteit deze te spelen zijn.

Gameshows.nl verzamelt op enkele verschillende manieren persoonsgegevens van haar bezoekers. Hoe dit precies werkt, zal in deze privacyverklaring besproken worden. Wij zijn namelijk bij wet verplicht jou op de hoogte te stellen van wat er precies met jouw persoonsgegevens gebeurt en hoe je jouw wensen met betrekking tot de verzameling van deze persoonsgegevens bij ons kunt aangeven.

Gameshows.nl heeft privacy hoog in het vaandel staan en staat er dan ook op jouw persoonlijke informatie op een uiterst veilige manier te gebruiken, te verwerken en op te slaan. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in volledige overeenstemming met de op dit moment geldende (Algemene Verorderning Gegevensbescherming AVG wetgeving). Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland en andere Europese landen.

Mocht je meer informatie over dit onderwerp willen ontvangen of vragen hebben omtrent de privacyverklaring van Gameshows.nl, dan kun je ons altijd contacteren per e-mail. Ons contactadres is [email protected]

Categorieën Persoonsgegevens

Om zowel onze bezoekers als partners zo goed mogelijk te ondersteunen, is het voor ons cruciaal om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens zijn vrijwel alle gegevens die op zichzelf of gezamenlijk te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij via onze website verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • E-mailadres.

WIj bewaren en gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend wanneer je deze aan ons verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze worden opgegeven voor verwerking door Gameshows.nl.

Grondslag en Doelen voor Gegevensverwerking

Op grond van de AVG-wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b, sub c, of sub d van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie:

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van wederzijdse toestemming;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van deze overeenkomst;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te behartigen.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘’verwerkingsdoeleinden’’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder zullen wij je daarom voorzien van een uitgebreid overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden van Gameshows.nl. 

In geen geval zal Gameshows.nl bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals besproken in artikel 9 lid 1 AVG. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die betrekking hebben op je etniciteit, fysieke of geestelijke gezondheid en seksuele voorkeur. Mocht je op enig moment dergelijke informatie aan ons verstrekken, dan wordt deze informatie direct verwijderd.

Er zijn een aantal doeleinden waarvoor Gameshows.nl jouw gegevens voor verzameld:

Contact Opnemen

Wanneer jij in welke vorm dan ook contact hebt opgenomen met Gameshows.nl, worden de door jou opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor vervolgcontact. Gegevens die wij met deze doelstelling opslaan omvatten je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Nieuwsbrief 

Voor het verzenden van onze e-mail nieuwsbrief wordt in ieder geval jouw e-mailadres opgeslagen en verwerkt. Mogelijke andere gegevens omvatten je voor- en achternaam in dit geval. Wij gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief en het segmenteren van onze bezoekers de diensten van Mailchimp. 

Organiseren Evenementen

Gameshows.nl kan van tijd tot tijd evenementen organiseren, zoals bijvoorbeeld een live casino toernooi bij een van de met ons samenwerkende online casino’s. Om hieraan mee te kunnen doen, worden doorgaans verschillende persoonsgegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens omvatten in ieder geval je naam, achternaam, e-mailadres en leeftijd.

Social Media

Gameshows.nl kan gebruikmaken van meerdere social mediakanalen. Wanneer je via een van deze kanaal met ons in contact probeert te komen, worden de door jou opgegegeven gegevens verwerkt voor het desbtreffende doeleinde. Deze gegevens omvatten onder andere jouw (profiel)naam en overige gegevens die je zelf in je berichtgeving en interactie met ons verstrekt.

Bij het gebruik van social mediawebsites zijn de voorwaarden van en de privacyverklaring van het desbetreffende social mediaplatform van toepassing. Deze kunnen afwijken van onze eigen privacyverklaring. Gameshows.nl maakt gebruik van Twitter (privacybeleid Twitter), Twitch (privacybeleid Twitch) en YouTube (privacybeleid YouTube). Wanneer je een profiel hebt aangemaakt op social media, kunnen – afhankelijk van jouw instellingen op het desbetreffende platform – bepaalde persoonsgegevens van jou zichtbaar voor ons zijn, in den beginne wanneer je gebruik maakt van een openbaar profiel.

Social Media (interactie via eigen profiel)

Gameshows.nl kan social media gebruiken voor andere promotionele doeleinden. Zo behouden wij ons de mogelijkheid artikelen, discussies, polls, video’s en andere promotionele teksten en content te plaatsen, welke niet leiden tot onrechtmatige of onwettige deelname aan (illegale) kansspelen. Het is echter mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens vragen van je, bijvoorbeeld wanneer je meedoet aan een poll of klikt op een van onze reclamebanners- of links. Hierbij gaat het om de gegevens die middels jouw profiel beschikbaar zijn gesteld zoals bijvoorbeeld je (profiel)naam, device ID, leeftijd en huidige locatie.

Met het gebruik van social mediawebsites zijn de voorwaarden en de privacyverklaring van het desbetrefende social mediaplatform van toepassing. Deze kunnen afwijken van onze eigen privacyverklaring. Gameshows.nl maakt gebruik van Twiter (privacybeleid Twitter), Twitch (privacybeleid Twitch) en YouTube (privacybeleid YouTube).

Cookies, geplaatst via https://www.gameshows.nl en http://www.gameshows.nl (zie onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)

Om gebruik te maken van onze website en om de website goed te laten functioneren, worden er een aantal gegevens van onze bezoekers bewaard. Denk hierbij aan gegevens zoals IP-adres, locatiegegevens, statistische en geaggregeerde gegevens over surfgedrag en websitebezoek (welke vallen onder de noemer scrol- en klikgedrag).

Gameshows.nl houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel volledig anoniem. De website van Gameshows.nl maakt hierbij gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt ons om de werking van de website te verbeteren waar nodig. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. 

Door gebruik te maken van de website van Gameshows.nl geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik Social Media’ is omschreven. Gameshows.nl heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door deze genoemde derde partijen.

Let op: Met betrekking tot cookies conformeren wij ons aan zowel de AVG als de Nederlandse Cookiewet (Telecommunicatiewet artikel 11.7A). Dit betekent dat uitgebreidere informatie over ons gebruik van cookies gegeven wordt op een aparte pagina: onze cookieverklaring.

Periode van Opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van deze persoonsgegevens is.

Contact Opnemen

Indien het contact niet lijdt tot het verrichten van een dienst of werkzaamheden, worden door jouw opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal twee (2) jaar door ons bewaard.

Nieuwsbrief & Organiseren van Evenementen

Voor het organiseren van een evenement worden je persoonsgegevens voor een periode van twee (2) jaar bewaard (na het beëindigen van het evenement). Je persoonsgegevens worden bewaard tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Social Media

Gegevensbewaring door Twitter, Youtube en Twitch, zowel diens Conversion API als andere dienstverlening, is onderhevig aan de voorwaarden van de desbetreffende social mediaplatformen. 

Cookies, geplaatst via https://www.gameshows.nl en http://www.gameshows.nl 

Alle informatie met betrekking tot cookies wordt uitgebreid toegelicht in onze cookieverklaring

Ontvangers van Persoonsgegevens

Gameshows.nl deelt persoonsgegevens met derde partijen. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Gameshows.nl zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving, met in het specifiek artikel 28 e.v. AVG. Om de best mogelijke service te garanderen vanuit Gameshows.nl, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder presenteren wij jou een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van je kunnen ontvangen.

Overzicht van derde partijen die je persoonsgegevens kunnen ontvangen:

 • Boekhouder – Voor het voeren van een gedegen boekhouding is het mogelijk dat persoonlijke gegevens door ons verstrekt worden aan onze boekhouder. Dit zijn strikt noodzakelijke gegevens, welke tevens vermeld staan op facturen. 
 • Belastingdienst en overheidsinstanties – Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift, delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • Operators – Op onze website zijn verschillende links en buttons aanwezig die doorverwijzen naar andere websites, waaronder legale aanbieders van online kansspelen. Indien je via zo een verwijzing op de website van de online kansspelaanbieder terecht komt, verzamelt deze partij persoonsgegevens van je. Doorgaans ziet Gameshows.nl in haar rapportage enkel de spelers-ID’s en geen verdere persoonsgegevens. Wil jij weten hoe de kansspelaanbieder met jouw gegevens omgaat? Dan kan je de privacyverklaring van die partij raadplegen.
 • Google – Om de website naar behoren te laten functioneren maken wij gebruik van Google. Google ontvangt dus gegevens over het gebruik van de website. Meer informatie over de gegevens die Google over je verzameld kun je vinden in deze privacyverklaring
 • Social Media – Door gebruik te maken van de links van sociale media op onze website, kunnen gegevens verstrekt worden aan het social mediaknaal, zoals onder andere je IP-adres.

Verder zullen wij de door jou aan ons verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Gameshows.nl. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten waarop jouw gegevens zijn opgeslagen zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke datadragers zoals computers, laptops en mobiele telefoons. Fysieke gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte.

Voor de website en via digitale manieren toegezonden gegevens maakt Gameshows.nl gebruik van Firewalls, virusscanners en een periodieke back-up. Uiteraard worden bij de back-up geen gegevens meegenomen waarvan de bewaartermijn verlopen is. Wachtwoorden voor systemen worden van tijd tot tijd gewijzigd en de e-mailinboxen worden regelmatig geleegd.

Hier komt bij dat bezoek aan Gameshows.nl verloopt door een ‘’https’’ verbinding. Dit betekent dat je verbinding met Gameshows.nl volledig privé is. Daarnaast hebben wij een SSL-certificaat en een Site Lock. Hiermee zorgen wij ervoor dat jouw persoonsgegevens tijdens het bezoeken van onze site altijd veilig blijven.

Jouw Rechten met Betrekking tot je Persoonsgegevens

In het gedeelte hieronder worden de rechten weergegeven waarvan je gebruik kunt maken met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Hierbij geven wij zo gedetailleerd mogelijk aan op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van het betreffende recht.

Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Je hebt altijd het recht om de door Gameshows.nl verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien. Om gebruik te maken van dit recht kun je ons een e-mail met het verzoek hiertoe versturen naar: [email protected]

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Indien de door Gameshows.nl bewaarde gegevens onjuist blijken, heb je het recht om deze gegevens te laten rectificeren. Gameshows.nl zal dan de huidige incorrecte gegevens zo spoedig mogelijk vervangen met de juiste gegevens.

Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Je hebt het recht om persoonsgegevens te laten overdragen door Gameshows.nl aan een soortgelijke partij. Hiermee wordt bedoeld een partij die grofweg dezelfde diensten aanbiedt en uitvoert als Gameshows.nl.

Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

In bepaalde gevallen kun je aan Gameshows.nl verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Hiertoe heb je de mogelijkheid met het recht op vergetelheid. Hieronder tref je een lijst scenario’s aan waarin Gameshows.nl jouw gegevens dient te verwijderen:

 • Indien de door Gameshows.nl verwerkte gegevens niet meer nodig zijn voor het verwerkingsdoel.
 • Indien de toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens door jou wordt ingetrokken. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je je uitschrijft van de Gameshows.nl VIP nieuwsbrief.
 • Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens. In geval van direct marketing heb je altijd een absoluut recht om bezwaar aan te tekenen. Op het moment dat jouw belangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zwaarder wegen dan die van Gameshows.nl, heb je een relatief recht. Het wissen van de gegevens zal dan enkel geschieden indien aangetoond is dat jouw belangen daadwerkelijk zwaarder wegen dan die van Gameshows.nl.
 • Indien Gameshows.nl gegevens onrechtmatig verwerkt, heb je een directe mogelijkheid om de gegevens door Gameshows.nl te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Indien er een wettelijke bewaartermijn is overschreden door Gameshows.nl en wij verplicht zijn jouw verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.

Het is mogelijk dat er uitzonderingen worden gemaakt op het recht op vergetelheid. Voor meer informatie kun je terecht op deze pagina

Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Op het moment dat jij van mening bent dat Gameshows.nl niet op de juiste manier omgaat met jouw persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Aurotiteit Persoonsgegevens zal jouw klacht dan verder afhandelen.

Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

Je hebt te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen met betrekking tot gegevensverwerking. In het specifiek wanneer het om ‘Direct Marketing’ gaat. 

Verder wijzen wij je graag op de volgende rechten:

 • Recht van beperking van (een deel van) de verwerking: Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om van Gameshows.nl de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt kortgezegd in dat Gameshows.nl de verwerking van de gegevens tijdelijk ‘’stopzet’’. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering hiervan wenst, (3) indien Gameshows.nl de gegevens niet langer nodig heeft terwijl deze nog wel nodig zijn voor (de voorbereiding op) een rechtzaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 • Intrekking van toestemming – Je hebt dit recht voor zover wij van jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken. Dit heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij deze persoonsgegevens vervolgens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Gameshows.nl je hierdoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

In de meeste gevallen volstaat een e-mail naar [email protected] om gebruik te maken van de voorgenoemde rechten. Indien wij twijfelen over de geldigheid van jouw identitieit kunnen wij andere maatregelen gebruiken om deze te achterhalen. Bijvoorbeeld doordat er aan je verzocht wordt om een kopie van jouw identiteitsbewijs aan ons te leveren. Dit gebeurt altijd op de wijze zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. Het gebruik maken van de genoemde rechten is uiteraard kosteloos; behoudens misbruik.

Wij wijzen je er graag op dat de hierboven genoemde rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Gameshows.nl tot een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. We zullen ieder verzoek op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoord (kunnen) geven, dan maken wij dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar.

Plichten

Gameshows.nl verwerkt jouw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Jouw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan derde partijen.

De gegevens die verplicht zijn om onze diensten te verlenen omvatten de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer je deze verplichte gegevens ons niet aanlevert, kan Gameshows.nl de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is jouw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst jouw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van deze privacyverklaring. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de website van Gameshows.nl.

Gameshows.nl behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Gameshows.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Gameshows.nl. Hierbij trachten wij jouw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Laatste Reacties

No comments to show.

Nieuwste Casino's
100% tot €250 Welkomstbonus
Wil jij pokeren in de legendarische online poker room van Daniel Negreanu, Jason Kroon en Jeff Gross? Lees dan eerst deze GG Poker review om alles te weten te komen over de cash games, sit and go's, toernooien en poker promoties van deze online poker room.
100% Free Bet tot €100
Uitbetalingen binnen 15 minuten

50% Stortingsbonus tot €100

© Copyright 2023 | Deze website is eigendom van GC Media Holdings Ltd. gevestigd te Victoria House 306, Victoria, Mahe Island, Republiek der Seychellen.